Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

 Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Aaron2012-0006-207-Edit2.jpg
 Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

 www. RespectMyVote.org Charlamagne the God & Rev. Lennox Yearwood Photography by: Shana Schnur Photography,LLC

www. RespectMyVote.org Charlamagne the God & Rev. Lennox Yearwood Photography by: Shana Schnur Photography,LLC

 Photo By: Shana Schnur Photography, LLC

Photo By: Shana Schnur Photography, LLC

 Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

 Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

 Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

 Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

DawnDavis-BW.jpg
LaraEurdolian.jpg
 Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

_MG_0893-Edit.jpg
IMG_2853FINALL.jpg
IMG_2853FINALL.jpg
JMendel-Shana-Schnur-Photography-IMG_0121-001.jpg
 Photo: Shana Schnur Photography,LLC
 Photo: Shana Schnur Photography,LLC
Aaron2012-0006-207-Edit2.jpg
 Photo: Shana Schnur Photography,LLC
 www. RespectMyVote.org Charlamagne the God & Rev. Lennox Yearwood Photography by: Shana Schnur Photography,LLC
 Photo By: Shana Schnur Photography, LLC
 Photo: Shana Schnur Photography,LLC
 Photo: Shana Schnur Photography,LLC
 Photo: Shana Schnur Photography,LLC
 Photo: Shana Schnur Photography,LLC
DawnDavis-BW.jpg
LaraEurdolian.jpg
 Photo: Shana Schnur Photography,LLC
_MG_0893-Edit.jpg
IMG_2853FINALL.jpg
JMendel-Shana-Schnur-Photography-IMG_0121-001.jpg

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

www. RespectMyVote.org Charlamagne the God & Rev. Lennox Yearwood Photography by: Shana Schnur Photography,LLC

Photo By: Shana Schnur Photography, LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

Photo: Shana Schnur Photography,LLC

IMG_2853FINALL.jpg
show thumbnails